ที่มา : http://hilight.kapook.com/img_cms2/x-file/1_2.jpg

             ฟาโรห์(Pharaoh แปลว่า บ้านใหญ่) คือ คำที่ใช้เรียกพระมหากษัตริย์แห่งอียิปต์ ในสมัยอียิปต์โบราณ ซึ่งถือเสมอเหมือนพระเจ้าบนดิน ชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่า ฟาโรห์และพระราชโอรสและพระราชธิดาต่างเป็นเทพเจ้าหรือเทพีแห่งโลกทั้งสิ้นและถือว่า ต่างเป็นคู่อภิเษกสมรสกัน พระราชโอรสที่ได้รับราชบัลลังกก็ทรงมีสิทธิที่จะเลือกอภิเษกสมรสกับพระเชษฐภคินี หรือ พระกนิษฐาคนใดก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีพระเชษฐภคินีหรือพระกนิษฐาร่วมพระครรภ์เดียวกัน ก็จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นครองราชบัลลังก์ ส่วนพระราชธิดาที่พระราชบิดาทรงเลือกให้สืบราชสมบัติต่อไป ก็ต้องทรงปฏิบัติเช่นเดียวกัน
             ฟาโรห์ (อังกฤษ: Pharaoh) หรือที่ถูกอ่านว่า เฟโรห์ หรือ แฟโรห์ เป็นชื่อตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอียิปต์โบราณทุกราชวงศ์ มีต้นศัพท์คือคำว่า "pr-aa" แปลว่า บ้านอันใหญ่ (great house) ซึ่งเป็นคำอุปมาถึง พระราชมนเทียร
             คำ "ฟาโรห์" นั้นปัจจุบันใช้เรียกพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของอียิปต์โบราณ แต่ตามประวัติศาสตร์แล้ว เริ่มเรียกพระมหากษัตริย์อียิปต์ว่า "ฟาโรห์" กันในสมัยอาณาจักรใหม่ โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงกลางราชวงศ์ที่สิบแปดเมื่อพ้นรัชกาลของนางแฮตเชปซุต (Hatshepsut) ไปแล้ว
             ฟาโรห์มีเจ้าหน้าที่ช่วยปกครอง 2 ประเภท คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเมืองหลวง ตำแหน่งสำคัญที่สุด คือ วิเซียร์ ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ แทนองค์ฟาโรห์ ประเภทที่สองคือ เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น ยึดโนมิสเป็นหลัก ฟาโรห์แต่งตั้งออกไปปกครอง