<< Go Back

เทคนิค สีอะคริลิก

ขั้นตอนการวาดภาพสีอะครีลิค

         1. ขั้นตอนการวาดภาพสีอะครีลิค
         1)ร่างภาพที่เราต้องการวาด สาหรับมือใหม่แนะนำให้ร่างภาพให้ละเอียด เพราะจะมีผลตอนลงสี ถ้าไม่ละเอียด หรือร่างภาพเบาไปเวลาลงสีภาพที่ร่างไว้จะ หายไป
         2)ลงสีเพื่อคลุมโทนภาพ ให้ดูภาพต้นแบบว่าโทนภาพสีอะไร แล้วลงสีตามนั้น ขั้นตอนนี้ให้ละลายสีอะคลีลิคให้จางๆเพราะถ้าลงสีเข้ม ภาพที่ร่างไว้จะ หายไป เมือเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยสีให้เสมอ วิธีนี้ช่วยทาให้ภาพที่ออกมาดู ซอฟ และเป็นธรรมชาต

                  2. 3)เมื่อลงสีพื้นเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเริ่มลงสีในส่วนของรายละเอียดของภาพในส่วนต่างๆ เช่นใบหญ้าสีเขียว หยดน้า ลงสีแค่ให้รู้ว่าตรงไหนสีอะไร แล้ว ค่อยมาเก็บมิติ ความลึกตื้นของภาพภายหลัง จะทาให้สีสม่าเสมอ ไม่มากไปหรือน้อยไป

         3. 4)เมื่อเราลงสีในส่วยต่างๆ ของภาพเรียบร้อย ก็เริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนรายละเอียดของภาพ เมื่อเรียบร้อยก็เริ่มลงสีในส่วนของบรรยากาศ

         4. 5)หลายคนมักลงสีในส่วนของบรรยากาศก่อน อันนั้นก็ไม่ผิด แต่การวาดภาพบรรยากาศภายหลังวาดภาพหลักมักทาให้ภาพดูสมจริงมากขึ้น เพราะตาม ความเป็นจริงแล้ว บรรยากาศครอบคลุมสรรพสิ่ง
         6) เกลี่ยสีของบรรยากาศในส่วนต่างๆ ไล่สีให้กลมกลืนกับสีในส่วนสว่าง ซึ่งเป็นสีที่เราระบายคลุมโทนเอาไว้ในตอนแรก จะเห็นได้ว่า ถ้าเราไม่ระบายคลุม โทนไว้แต่ต้น ขั้นตอนนี้จะทาได้ยากมากมาก อาจต้องใช้เวลา และสีก็มักจะดูไม่เป็นธรรมชาติ

         5. 7)เมื่อลงสีของบรรยากาศเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเก็บรายละเอียดของภาพอีกครั้ง เพื่อคัดให้ภาพโดดเด่นขึ้น เช่น ภาพของหยดน้าค้างที่ต้องแสงอาทิตย์ ซึ่ง ขั้นตอนพวกนี้เรามักทาภายหลัง เพราะต้องการความสดของสี เพื่อเน้นให้เกิดความโดดเด่น สวยงาม

 

   

 

 

ขอบคุณเวบไซต์
http://www.slideshare.net/chatchakonk/ss-25978712

  << Go Back