<< Go Back

ทักษะการยิงประตู

ความสำคัญและหลักเบื้องต้นในการยิงประตู

          การยิงประตูนับเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นบาสเกตบอล ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล คือทีมที่สามารถ นำลูกบอลไปโยนหรือยิงประตูลงห่วงประตูของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่าอีกทีมจะเป็นทีมที่ชนะ
          การยิงประตู คือ นำลูกบอลไปโยนลงห่วงประตูของฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง สามารถทำได้หลายวิธีและไม่มีข้อจำกัด เช่นเดียวกับการ ส่งลูกบอล แต่โอกาสการใช้และจุดมุ่งหมายของการยิงประตูกับการส่งลูกบอลต่างกันคือ การยิงประตูจะให้ได้ผลมีความแม่นยำ ควรปล่อยลูกบอลให้วิ่งลอยเป็นวิถีโค้งและควรให้ลูกบอลหมุนกลับเล็กน้อย ลูกบอลก็จะลงห่วงประตูได้ง่ายขึ้น ซึ่งมุมที่ใช้ในการยิง ประตูควรจะประมาณ 15-60 องศา ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ยิงประตูและมีองค์ประกอบอื่น ได้แก่ ระยะทางและรูปร่างของผู้เล่นเอง เช่น ผู้เล่นตัวสูง มุมในการยิงประตูก็จะน้อยกว่าคนตัวเตี้ย ระยะทางที่ยิงประตูก็เช่นกัน ถ้ายิงประตูใกล้ มุมการยิงจะแม่นยำกว่าการยิง ประตูระยะไกล ซึ่งมีผลของแรงที่ใช้ส่งลูกบอลในการยิงประตูมาเกี่ยวข้องด้วยคือ ถ้ายิงระยะไกลๆ ใช้มุมในการยิงประตูกว้าง มากลูกบอลก็จะลอยขึ้นสูง ทำให้ใช้แรงในการส่งลูกมาเกินไป โอกาสการยิงประตูก็จะให้ความแม่นยำน้อย สรุปได้ว่าความโค้งของ วิธีการยิงประตูขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ตัวผู้ยิงประตูและระยะในการยิงประตู

จุดที่ใช้เล็งหรือการกะระยะในการยิงประตู

          สำหรับจุดที่ใช้เล็งหรือการกะระยะในการยิงประตูบาสเกตบอล จะเล็งที่จุดศูนย์กลางของห่วงประตู แต่เนื่องจากการยิงประตู นั้นเราจะส่งลูกบอลออกไปเป็นวิถีโค้ง ประกอบกับในเกมแข่งขันผู้เล่นมีกำลังแขนลดน้อยลง ฉะนั้นเวลายิงประตูควรจะเล็งที่ขอบ ในของห่วงประตูที่อยู่ด้านไกลตัว
          ส่วนการยิงประตูโดยอาศัยแป้นประตูกระทบลูกบอลให้ลงห่วงประตูนั้น จะใช้เส้นของรูปสี่เหลี่ยมเล็กของแป้น ประตูเป็นจุดเล็งกะระยะ หรือเป็นจุดที่ส่งลูกบอลออกไปกระทบ โดยยึดหลักดังนี้ คือ ให้เล็งที่เส้นข้างประตูที่อยู่ใกล้ตัวผู้ยิงประตู ถ้ายิงตรงจุดกลางประตูให้เล็งที่เส้นบนของรูปสี่เหลี่ยม
          ระยะทางที่ยิงประตู
          ระยะทางที่ยิงประตู แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
          1. การยิงประตูระยะใกล้ คือการยิงประตูบริเวณเขตโทษ (  ) เป็นการยิงประตูที่หวังผล 80-100%
          2. การยิงประตูระยะกลาง คือการยิงประตูบริเวณนอกเขตโทษ แต่ไม่เกินเส้นเขตการยิงประตู 3 คะแนน เป็นการยิงประตูที่หวังผล 60-80%
          3. การยิงประตูระยะไกล คือการยิงประตูนอกบริเวณที่กล่าวมาแล้วใน 2 และ 2 เป็นการยิงประตูที่หวังผล 40-60%

*หมายเหตุ ในการยิงประตูบาสเกตบอลทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นระยะใด ควรตั้งเป้าหมายในการยิง โดยหวังผล 100%

หลักในการยิงประตู

 1. การยิงประตูสายตาต้องจับอยู่ที่ห่วงประตู หรือถ้ายิงกระทบแป้นประตู ตาก็จับที่สี่เหลี่ยมเล็กของแป้นประตู ซึ่งเป็นจุดกระทบ เมื่อยิงประตู
 2. รู้จักการส่งแรงในการปล่อยลูกบอลเพื่อยิงประตู ควรยิงประตูโดยให้ลูกบอลวิ่งลอยเป็นวิถีโค้ง และควรให้ลูกบอลหมุนกลับเล็ก น้อย ลูกบอลก็จะลงห่วงประตูได้ง่ายขึ้น
 3. ควรรักษาการทรงตัวที่ดีขณะยิงประตู หรือยิงประตูไปแล้วก็ตามและพร้อมที่จะติดตามลูกบอลที่ยิงออกไปแล้วลูกไม่ลงห่วง
 4. มีความมั่นใจในการยิงประตูทุกครั้งว่าลูกต้องลงห่วงประตู
 5. ควรได้รับการฝึกหัดที่ถูกต้องและอย่างสม่ำเสมอ
 6. ขณะยิงประตูต้องสามารถเปลี่ยนจังหวะการยิงประตูได้ เช่น ทิ้งจังหวะให้ช้าลง หรือเร่งจังหวะการยิงประตูให้เร็วขึ้นได้
 7. ขณะยิงประตูต้องสามารถเปลี่ยนเป็นทักษะอื่นแทนได้ เช่น ทำท่ายิงประตูแล้วเปลี่ยนเป็นส่งลูกบอลแทน หรือเลี้ยงลูกบอลต่อไป หรือหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามก่อนแล้วจึงยิงประตู
 8. ควรมีความสามารถในการยิงประตูได้หลายแบบหลายวิธี เช่น ยืนยิงประตู กระโดดยิงประตู เหวี่ยงยิงประตู ฯลฯ
 9. การก้าวเท้ายิงประตูควรมีความสามารถยิงประตูให้ลูกบอลลงห่วงทุกครั้ง (100%) ในขณะที่ไม่มีฝ่ายตรงข้ามป้องกัน
 10. ต้องมีสมรรถภาพที่ดี โดยเฉพาะความแข้งแรงของมือ แขน หัวไหล่และขา และกล้ามเนื้อท้อง

วิธีปฏิบัติ

 1. จากท่าเตรียมถือครอบครองลูกบอล ก้าวเท้าเดียวกันกับมือที่ใช้ยิงประตูไปข้างหน้าตามความถนัด (ความยาวของช่วงก้าวเท้า)
 2. ยกลูกบอลขึ้นระดับศีรษะบิดมือที่ใช้ยิงประตู โดยตั้งมือหันฝ่ามือออกตั้งศอก มืออีกข้างหนึ่งประคองข้างลูกบอล
 3. ตำแหน่งลูกบอลอยู่เยื้องมาด้านมือที่ใช้ยิงประตูเล็กน้อยระดับเหนือศีรษะ
 4. สายตาเล็งที่เป้าหมาย ห่วงประตู
 5. ส่งแรงจากเท้า ลำตัว แขนและมือที่ใช้ยิงประตู (มืออีกข้างที่ประคองลูกบอลปล่อยนิ่งไว้) ตามลำดับ โดยให้วิถีของลูกบอล เป็นวิถีโค้ง
 6. การบังคับทิศทางจะใช้ปลายนิ้วมือบังคับ และชี้ทิศทางที่ยิงประตู

การยืนยิงประตูสองมือ (Two Hand Set Shot)
วิธีปฏิบัติ

 1. จากท่าเตรียมถือครอบครองลูกบอล จะก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้า หรือไม่ก้าวเท้าก็ได้
 2. ยกลูกบอลขึ้นระดับศีรษะ ตั้งข้อศอกหงายฝ่ามือออก มือทั้งสองประคองลูกบอลค่อนมาทางด้านหลังลูกบอลเล็กน้อย
 3. ตำแหน่งลูกบอลอยู่เหนือหน้าผาก
 4. สายตามองเล็งที่ ห่วงประตู
 5. ส่งแรงจากเท้า ลำตัว แขนและมือทั้งสองตามลำดับ โดยให้วิถีของลูกบอลวิ่งขึ้นเป็นวิถีโค้งลงห่วงประตู
 6. การบังคับทิศทางของลูกบอลขณะยิงประตูจะใช้นิ้วมือและให้ชี้นิ้วมือตามทิศทางที่ส่งลูกบอลออกไป

การกระโดดยิงประตู (Jump Shot)
          การกระโดดยิงประตูมี 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

1. การกระโดดพร้อมกับยิงประตู
วิธีปฏิบัติ
          จากท่าเตรียมถือครอบครองลูกบอล ตั้งมือที่ถือลูกบอลขึ้นส่งแรงจากเท้า กระโดดขึ้นไปยิงประตู ลักษณะการยิงประตูคล้าย กับการยืนยิงประตู การยิงแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ยิงประตูที่มีกำลังและแรงแขนน้อย ฉะนั้นการก้าวเท้ากระโดดยิงประตูจะช่วยส่งแรง ได้มาก โดยมากแล้วจะเป็นการยิงของเด็กและนักกีฬาหญิง

2. การกระโดดแล้วยิงประตู
วิธีปฏิบัติ
          จากท่าเตรียมถือครอบครองลูกบอล ตั้งมือขึ้นกระโดดให้ตัวลอยจากพื้น แล้วยิงประตูขณะตัวลอยอยู่ในอากาศ การยิงประตูแบบ นี้ผู้ยิงประตูจะต้องฝึกด้านกำลังและความแข็งแรงของเท้า กล้ามเนื้อท้องและแขนให้ดี จึงจะใช้ได้ดีเหมาะสำหรับใช้ยิงประตูเมื่อ มีฝ่ายตรงข้ามอยู่ข้างหน้า

การยิงประตูที่จุดโทษ
          การยิงประตูที่จุดโทษ จะยิงด้วยมือเดียวหรือสองมือก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคล โดยมากการยิงประตูที่เส้นโทษ มักใช้การยืนยิง ซึ่งมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

 1. ควรใช้เวลายิงในแต่ละครั้งไม่เกิน 5 วินาที
 2. ระวังอย่าให้เท้าเหยียบหรือสัมผัสกับที่เส้นโทษ
 3. ควรใช้การยืนยิงมากกว่าการกระโดดยิง เพราะอาจทำให้เท้าเคลื่อนที่ไปเหยียบเส้นโทษได้ อีกทั้งทำให้เสียการทรงตัว ความแม่น ยำก็จะน้อยลง
 4. ตั้งสมาธิและเล็งเป้าหมายทุกครั้งที่ยิงประตู
 5. กรณีที่เป็นเด็กเล็กหรือผู้หญิงมีแรงแขนน้อย ไม่สามารถยืนยิงที่จุดโทษได้ถึงห่วงประตู ให้ถอยหลังออกมาห่างจากเส้นโทษ ประมาณ 1 ก้าวยาวๆ (11/2 ฟุต) แล้วจึงก้าวส่งแรงพร้อมกับยิงประตู

การยิงประตูแบบเลย์-อัพ
          การยิงประตูแบบเลย์-อัพ เป็นทักษะการยิงประตูที่ยากกว่าแบบยืนยิงประตูและการกระโดดยิงประตู เพราะเป็นการผสมผสาน การวิ่ง การก้าวเท้า และการกระโดดขึ้นยิงประตู สามารถเข้าใกล้ห่วงประตูมากที่สุด จะทำให้เกิดความแม่นยำ ดังนั้นจึงต้องฝึก ให้เกิดความชำนาญรวดเร็วแม่นยำ ทั้งทางตรง ทางซ้าย ทางขวา โดยใช้กระดานหลังช่วยในการยิงประตู โดยเป้าหมายให้สูงจากห่วง ประตูประมาณ 10-12 นิ้ว ลักษณะการยิงประตูแบบเลย์-อัพ มีทั้งแบบคว่ำมือและหงายมือ

การยิงประตูแบบเลย์-อัพคว่ำมือ
วิธีปฏิบัติ (สำหรับผู้ถนัดขวา ผู้ถนัดซ้ายปฏิบัติตรงข้าม)

 1. จับลูกบอลที่เลี้ยงมา ลูกบอลที่ส่งมาหรือลูกบอลที่ลอยมาเมื่อเท้าขวาลงสู่พื้น
 2. ก้าวเท้าซ้ายไปหนึ่งก้าวซึ่งเป็นเท้าที่ใช้กระโดด
 3. ดึงเท้าขวาขึ้น กระโดดขึ้นด้วยเท้าซ้าย แล้วลูกบอลขึ้นยิงประตูลักษณะเดียวกับการยิงประตูแบบมือเดียว โดยปล่อยลูกบอลเมื่อ ลอยถึงจุดสูงสุด ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้ายก่อน

การยิงประตูแบบเลย์-อัพหงายมือ
วิธีปฏิบัติ (สำหรับผู้ถนัดขวา ผู้ถนัดซ้ายปฏิบัติตรงข้าม)

 1. จับลูกบอลที่เลี้ยงมา ลูกบอลที่ส่งมาหรือลูกบอลที่ลอยมาเมื่อเท้าขวาลงสู่พื้น
 2. ก้าวเท้าซ้ายไปหนึ่งก้าวซึ่งเป็นเท้าที่ใช้กระโดด
 3. ดึงเท้าขวาขึ้น กระโดดขึ้นด้วยเท้าซ้าย จับลูกบอลมาอยู่ระดับอกเมื่อลอยตัวถึงจุดสูงสุด ให้เหยียดมือขวาแบบหงายมือโดยให้แรง ส่งจากข้อมือ มือและปลายนิ้วไปตามทิศทางที่ต้องการ ลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้ายก่อน

ที่มา - www.mwit.ac.th/~t2090107/link/Media_HEP40201/Shooting.doc

<< Go Back