<< Go Back
ยกน้ำหนัก เป็นกีฬาประเภทหนึ่ง แข่งขันกันโดยการแข่งยกก้อนน้ำหนักที่ถ่วงไว้ที่สองข้างของคานเหล็ก โดยผู้ที่ยกน้ำหนักได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ โดยมีท่าในการยกที่แตกต่างกัน

ท่าสำหรับยกน้ำหนัก
ท่าสำหรับยกน้ำหนักประกอบด้วยท่า 3 ท่าคือ

  1. ท่าสแนทซ์ นักยกน้ำหนักยกบาร์ด้วยจังหวะเดี่ยวจนแขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ อาจใช้แป้งช่วยในการจับบาร์ได้แน่น
  2. ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ยกบาร์ขึ้นรำดับหัวไหล่(ท่า คลีน) และพักก่อนที่จะยกขึ้นเหนือศีรษะ(ท่า เจิร์ก) ระหว่างที่ยกบาร์ขึ้นระดับหัวไหล่ต้องระวังไม่ให้ต้นแขนหรือข้อศอก สัมผัสกับเข่าหรือต้นขา พักบาร์ไว้บนไหปลาร้า
  3. ท่าผสม ท่านี้ใช้เวลาไม่จำกัด นักยกน้ำหนักต้องยืนนิ่ง แขนและขาตรงจนกว่าจะนับเสร็จ

การนอนยกน้ำหนัก
           การนอนยกน้ำหนัก เป็นการยกน้ำหนักโดยผู้นอนยกม้าและยกน้ำหนักที่หนักกว่าผู้ยกถึง 5 เท่า ผู้ยกสามารถปรับระดับความสูงของม้ายาวได้

ประโยชน์ของการยกน้ำหนัก
           การยกน้ำหนักเป็นการฝึกความแข็งแกร่งและความอดทน ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง มีกำลังมาก สามารถยกของที่มีน้ำหนักมากได้อย่างสบาย

<< Go Back