โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารใบแบบต่างๆตั้งแต่เอกสารแบบง่ายๆ เช่น  รายงาน , ประกาศ , จดหมาย หรือ บทความต่างๆ ไปจนถึงเอกสารที่ซับซ้อน  เช่น ใบโฆษณา หรือ บทความประกอบภาพ  เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความ , จัดรูปแบบข้อความ , แทรกข้อความ WordArt , ใส่เลขหน้า , แทรกชาร์ต , แทรกรูปภาพ หรือตาราง แล้วสามารถสั่งพิมพ์ออกจากทางเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งาน ซึ่งโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้นเพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะพิเศษต่างๆพร้อมด้วยตัวช่วยมากมายที่ช่วยให้เราสามารถสร้างผลงานระดับคุณภาพได้อย่างง่ายๆ

  คุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft Word 2010

          โปรแกรม Microsoft Word 2010 จะช่วยสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพโดยการจัดชุดเครื่องมือแบบครอบคลุมสำหรับการสร้างและการจัดรูปแบบเอกสารไว้ในส่วนติดต่อใหม่ ความสามารถในการตรวจทาน การใส่ข้อคิดเห็น และการเปรียบเทียบอย่างละเอียด   โดยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาในโปรแกรม Microsoft Word 2010 มีดังนี้

1. การจัดการเอกสารของคุณในมุมมอง Backstage

          ในมุมมอง Microsoft Office Backstage จะสามารถทำทุกอย่างกับแฟ้มได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปทำในแฟ้มนั้น นวัตกรรมล่าสุดในส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent และคุณลักษณะเสริมสำหรับ Ribbon นั่นคือ มุมมอง Backstage ซึ่งเป็นที่ที่จะจัดการกับแฟ้มของเราได้   ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง บันทึกเอกสารของเรา

 

2. แท็บแฟ้ม จะแทนที่ ปุ่ม Microsoft Office   และ  เมนูแฟ้ม ที่ใช้ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้

           โดยแท็บ แฟ้ม จะอยู่ที่มุมบนซ้ายของโปรแกรม Microsoft Office 2010   เมื่อคลิกที่แท็บแฟ้ม จะเห็นคำสั่งพื้นฐานเช่นเดียวกับที่เห็นเมื่อคลิกที่ ปุ่ม Microsoft Office หรือเมนูแฟ้ม ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า  ซึ่งจะพบกับคำสั่ง เปิด บันทึก และ พิมพ์ เช่นเดียวกับคำสั่งใหม่ของมุมมอง Backstage คือ แถบบันทึกและส่ง ซึ่งจะมีตัวเลือกหลากหลายเพื่อส่งหรือใช้เอกสารร่วมกัน

3. การค้นหาสิ่งที่ต้องการในเอกสารขนาดยาวด้วย บานหน้าต่างนำทางเอกสาร และ การค้นหาแบบใหม่

           ใน Microsoft Word 2010  เราสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการในเอกสารที่มีความยาวมากได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถจัดระเบียบเอกสารของเราใหม่ได้ง่ายๆ ด้วยการลากแล้วปล่อยส่วนหัว แทนการคัดลอกและวาง และสามารถค้นหาเนื้อหาได้โดยการใช้การค้นหาเพิ่มเติม ดังนั้น  เราจึงไม่จำเป็นต้องทราบแน่นอนถึงสิ่งที่กำลังค้นหาในการค้นหานั้นๆ

4. การปรับแต่งข้อความด้วยคุณลักษณะ OpenType

           Microsoft  Word 2010 สนับสนุนคุณลักษณะการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าตัวอักษรควบแบบต่างๆ และตัวเลือกของชุดอักษรดัดแปลงและรูปแบบตัวเลข ซึ่งสามารถใช้คุณลักษณะใหม่เหล่านี้กับแบบอักษร OpenType มากมายเพื่อการพิมพ์ที่สวยงามขึ้นไปอีกระดับ
เราสามารถใช้คุณลักษณะ OpenType แบบใหม่ใน Word 2010 กับแบบอักษรที่สนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้เท่านั้น เพื่อให้เอกสารดูเหมือนงานพิมพ์ระดับมืออาชีพ  คุณลักษณะ OpenType ประกอบด้วย ตัวอักษรควบ ตัวเลือกระยะห่างระหว่างตัวเลข ตัวเลือกรูปแบบตัวเลข และชุดอักษรดัดแปลง

5. การเพิ่มลักษณะพิเศษแนวศิลป์ให้กับรูปภาพ

           Microsoft Word 2010 สามารถนำลักษณะพิเศษ “ แนวศิลป์ ” ที่ซับซ้อนมาใช้กับรูปภาพในเอกสาร เพื่อทำให้รูปภาพดูเหมือนภาพร่าง ภาพวาด หรือภาพระบายสีได้   ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆในการปรับรูปภาพต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมแก้ไขรูปภาพอื่นๆเพิ่มเติม ทำให้การจัดการรูปภาพต่างๆในเอกสารสะดวกและสวยงามยิ่งขึ้น

6. การเอาพื้นหลังของรูปภาพออกโดยอัตโนมัติ
           ตัวเลือกการแก้ไขรูปภาพขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งในโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก็คือ ความสามารถในการเอาส่วนของภาพที่ไม่ต้องการ  เช่น   พื้นหลังออกโดยอัตโนมัติ เพื่อเน้นหรือทำให้ภาพเด่นขึ้น   หรือ    นำรายละเอียดที่เบี่ยงเบนความสนใจออกไปจากรูปภาพที่ใส่ลงในเอการ

7.   การแทรกภาพหน้าจอ
           โปรแกรม Microsoft Word 2010  สามารถเพิ่มภาพจากหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอง  โดยจะมีคำสั่งที่ใช้ในการจับภาพหน้าจอและรวมภาพลงในหน้าเอกสารของโปรแกรม   และ   หลังจากที่เพิ่มภาพหน้าจอแล้ว   
ก็ยังสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ เครื่องมือรูปภาพ ในการแก้ไขและปรับรูปภาพได้   

8. เค้าโครงภาพกราฟิก SmartArt ใหม่
           เราสามารถใช้เค้าโครงรูปภาพกราฟิก SmartArt แบบใหม่ เพื่อเล่าเรื่องราวได้ด้วยรูปถ่ายหรือ รูปอื่นๆ ได้ เพียงแค่แทรกรูปภาพลงไปในรูปร่าง SmartArt ของเค้าโครงไดอะแกรมรูปภาพ   และ รูปร่างแต่ละรูปก็สามารถใส่คำอธิบายต่างๆลงไปในภาพนั้นได้อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากมีรูปภาพอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว ก็สามารถแปลงรูปภาพให้เป็นกราฟิก SmartArt ได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับข้อความในเอกสารนั่นเอง