<< Go Back

          การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) หมายถึงการเกิดใหม่ของการศึกษา การฟื้นฟูอุดมคติ ศิลปะและวรรณกรรมของกรีก และโรมัน เป็นยุคเริ่มต้นของการแสวงหาสิทธิเสรีภาพและความคิดอันไร้ขอบเขตของมนุษย์ ที่เคยถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ของคริสต์ศาสนา
          ยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเริ่มต้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 14 และสิ้นสุดลงในกึ่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นจุดเชื่อมต่อ ของ ประวัติศาสตร์สมัยกลางและสมัยใหม่ 
          ยุคเรเนซองส์ (Renaissance )อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 14-15 เป็นยุคฟุ่มเฟือยที่สุด หรูหราที่สุด กามรมณ์ที่สุด เป็นชื่อช่วงเวลา หรือยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรป หลังจากที่ได้ผ่านยุคกลางหรือยุคมืด ( Medieval Age ) ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่าหนึ่ง พันปี ตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่ 5 ถึง 15

จุดเด่นที่สำคัญของยุคเรเนซองส์

 • การรุ่งเรืองและล่มสลายของอาณาจักรโรมัน
 • การเสื่อมของโรมและการเติบโตของคอนสแตนติโนเปิล
 • การแผ่ขยายอำนาจของอาณาจักรออตโตมัน (มุสลิม - เติร์ก)
 • สงครามครูเสดระหว่างคริสต์และมุสลิมเพื่อแย่งชิงแผ่นดิน ศักดิ์สิทธิ์
 • สงครามหนึ่งร้อยปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส
 • นักบุญ Joan of Arc, ความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า


http://1.bp.blogspot.com/-D6_R1wWVhIw/UabUMQsXyAI/AAAAAAAAWdE/q-RdD79ahRg/s320/5_30_Joan_of_Arc.jpg

เหตุที่เรียกยุคเรเนซองส์เป็นยุคของการเกิดใหม่

          ด้วยเหตุที่ว่าอำนาจที่มากขึ้นของฝ่ายศาสนจักร เรอเนซองส์ จึงเหมือนกับการกลับมาเกิดใหม่ของศิลปะ และหรือ ยุคแห่งการ ฟื้นฟูศิลปะวิทยา การในยุโรป ชาวอิตาลีเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้ ไฟขึ้นดอกไม้ไฟรูปแบบใหม่ ๆ ถือเป็นที่เกิดขึ้น ในยุคนี้โดยมีการดัดแปลงเพิ่มโลหะกับถ่านไปในส่วนผสมที่ ใช้ทำจรวดซึ่งเมื่อปล่อยขึ้นฟ้าก็จะเปล่งประกายแสง

แนวคิดเรื่องมนุษย์นิยมที่เปลี่ยนไป

          วัฒนธรรมของยุคโบราณเช่นกรีก รวมถึงทัศนะมนุษยนิยมซึ่งต่างจากในยุคกลางที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของ ชีวิต นั่นคือ การกลับมาเน้นเรื่องของปัจเจกนิยม มนุษย์ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงสามารถแสวงหาความสุขให้กับชีวิตบนโลกนี้ได้

การปฏิรูปคริสต์ศาสนา

          มีการท้าทายอำนาจของศาสนจักรเพราะเริ่มมีทัศนะใหม่ที่ว่าความสัมพันธ์ ระหว่าง ปัจเจกกับพระเจ้า กลับมีความสำคัญมากกว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับคริสตจักร ในฐานะที่เป็นองค์กร บุคคลสำคัญในเรื่องนี้คือ มาร์ติน ลูเธอร์

          เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ สงสัยในศาสนจักร จากการที่องค์สันตะปาปา ขายใบไถ่บาปเพื่อนำเงินไปสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่โรม นั่นหมายความว่า "ใครมีเงินก็เข้าสู่สวรรค์ได้" เขาจึงประท้วง (Protest) อันเป็นที่มาของ  นิกายโปรเตสแตนต์

 
http://www.yenta4.com/gallery/gallery/290/290_3607.jpg

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (เครื่องพิมพ์)

            มีการพัฒนาการพิมพ์ขึ้นในประเทศเยอรมนีโดย โยฮันน์ กูเทนแบร์ก เป็นผู้ผลิตนวัตกรรม เครื่องพิมพ์ ขึ้นมา เมื่อ ค.ศ.1447 ทำให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ แทนการเขียนได้อย่างกว้างขวาง การพิมพ์ได้เริ่มมีการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างจริงจัง นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

 • -เริ่มแรกที่อังกฤษ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้แก่เกษตรกรรม โดยการปิดล้อมรั้วที่นา กำเนิดธนาคารกลาง เป็นแห่งแรก การผลิตเครื่องปั่นด้าย
 • สปินนิงเจนนี่ ทำให้ทุ่นเวลาการผลิต มีผลให้ราคาผ้าฝ้ายลดลง อุตสาหกรรมการทอผ้าขยายตัว
 • - เจมส์ วัตต์ ค.ศ.1769 ผลิตเครื่องจักรไอน้ำ มาใช้งานด้วย ทำให้อุตสาหกรรมถลุงเหล็กก้าวหน้าไปอย่างมาก
 • จุดเปลี่ยนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป คือ เมื่ออังกฤษผลิตรถไฟขึ้นเป็นสายแรก และกระจายไปทั่วประเทศ ทำให้การขนส่ง สินค้าสะดวก
 • ขึ้น นำความเจริญจากเมืองสู่ชนบท ทำให้ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปตื่นตัวกันมาก และหันมาสนใจอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง

การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 เกิดจากสาเหตุดังนี้

 • ฝรั่งเศส ตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ 14 แห่งราชวงคศ์บูร์บอง (Bourbon) ใช้อำนาจเผด็จการ และมีความเป็นอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือย
 • แนวความคิดของนักปราชญ์อย่าง มองเตสกิเออร์ วอลแตร์ รุสโซ มีอิทธิพลต่อความคิดเสรินิยมชาวฝรั่งเศส อังกฤษ ซึ่งกำลังก้าวกระโดดในเรื่องประชาธิปไตย และอุตสาหกรรม เป็นแรงบันดาลใจ   อเมริกัน ปฏิวัติเป็นอิสระจากอังกฤษ ค.ศ.1776 ทำให้ลัทธิเสรีนิยมเป็นที่ยกย่องไปทั่ว

 
http://nooknaan.files.wordpress.com/2012/07/france_rel01.jpg

จุดกำเนิดแห่งการปฏิวัติ

            การล่มสลายของคุกบาสตีย์ สถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง เป็นจุดกำเนิดแห่งการปฏิวัติ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับ พระนางมารี อองตัวเนตถูกจับใส่กิโยตินประหาร ท่ามกลางฝูงชนเป็นยุคแห่งความหวาดกลัว นโปเลียน นายทหารปืนใหญ่หนุ่มจากคอร์ซิกาเกาะทาง ใต้ของฝรั่งเศส รับช่วงในงานปฏิวัติจนมีชื่อเสียงโด่งดัง หลังจากยุคแห่งความหวาดกลัวสงบลงเขาถูกส่งไปเป็นนายพลที่อิตาลีเพื่อขยาย อำนาจของฝรั่งเศส นโปเลียนไม่ทำให้ชาวฝรั่งเศสผิดหวังบุกยึดขยายอาณาเขตของฝรั่งเศสไปทั่วยุโรป มีอำนาจจนตั้งตัวเองขึ้น เป็นจักร พรรดิ ประเทศรอบข้างต่างพากันหวาดกลัวรวมตัวกันต้านทานอำนาจของเขา และแล้วนโปเลียนก็พลาดท่า เมื่อบุกเข้าไปในรัสเซียกลาง ฤดูหนาว เมื่อไปถึงมอสโกกลับ พบว่าเมืองถูกเผาและทอดทิ้งไปเสียแล้ว นโปเลียนไม่มีทางเลือกต้องถอยทัพกลับสถานเดียว กองทัพฝรั่งเศสถูกโจมตีด้านหลังและอดอยากจนกองทัพแตกสลาย
           นโปเลียนถูกเนรเทศไปอยู่บนเกาะเอลบา แต่ยังไม่สิ้นหวัง ประชาชนยังรักและเชื่อว่านโปเลียนสามารถทำให้ประเทศ ที่ตกต่ำจาก การพ่ายสงครามกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้ง นโปเลียนจึงนั่งเรือกลับฝรั่งเศส     ครั้งนี้ฝ่ายพันธมิตรไม่พลาดอีกแล้ว ไม่ยอมปล่อยให้ นโปเลียนกลับขึ้นมามีอำนาจได้อีก พวกเขาส่งกำลังบุกฝรั่งเศส นโปเลียนต้องนำทัพไปรับที่วอเตอร์ลู และก็ต้องพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกที่นั่น เมื่อถูกเนรเทศอีกครั้งก็ไม่มีโอกาสกลับมาที่ฝรั่งเศสอีกเลย


http://img221.imageshack.us/img221/2424/88574218.jpg

การปฏิวัติอเมริกา 
             เรียกว่า "สงครามประกาศอิสรภาพ" ค.ศ.1776 ชาวอาณานิคมร่วมกันทำสงครามปลกแอกจากอังกฤษ ได้รับชัยชนะ และมีการปกครองใหม่แบบประธานาธิบดีเป็นประมุข โดย จอร์จ วอชิงตัน อับราฮัม ลินคอล์น เป็นประธานาธิบดีที่ยกเลิกระบบทาส และให้ความเสมอภาคต่อชนผิวดำ

ศิลปกรรม
            วัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานจะต่างกับยุค กลาง ที่เน้นในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์, ความเป็นศูนย์กลางของชีวิต มาเป็นงาน ที่เพื่อตอบสนองต่ออารมณ์และความรู้สึกของศิลปินและผู้ชมงานมาก ขึ้นและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางทั้งประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม การใช้วิธีและรูปแบบใหม่ในการวาดภาพ เช่น เรื่องของ perspective, เน้นกายวิภาคที่เป็นจริงมากขึ้น

          ในยุคเดียวกันนี้ก็เริ่มเป็นยุคเสื่อมของ อาณาจักรเขมร หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ผู้สร้างนครธมสิ้นพระชนม์ และการเติบโตขึ้น ของอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา จนในต้นศตวรรษที่ 15 อาณาจักรเขมรก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอยุธยาโดยสิ้นเชิง

ปรัชญาแนวคิดสำคัญ 
            มนุษย์นิยม ธรรมชาตินิยม รวมกับแนวคิดของศาสนาคริสต์

นักปราชญ์

 • โทมัส ฮอบ - เชื่อว่ามนุษย์ต้องเชื่อเหตุผลและวิทยาศาสตร์ สนับสนุนระบบกษัตริย์
 • จอห์น ล็อค - มีอิทธิพลต่อแนวคิดประชาธิปไตยสมัยสมัย เชื่อว่าประชาชนเป็นที่มาของอำนาจทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาล
 • มองเตสกิเออร์ - มีแนวคิดเรื่องกฎหมายของแต่ละสังคมที่บัญญัติขึ้นอยู่่กับแต่ละสภาพของท้องถิ่นนั้น ๆ และอำนาจการปกครอง ต้องมี 3 ฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
 • วอลแตร์ - คัดค้านระบบการปกครองแบบเผด็จการ (กษัตริย์) การใช้สติปัญญาและเหตุผลสามารถแก้ไขปัญหาสังคม และการ เมืองได้
 • รุสโซ - เรียกร้องให้ปฏิรูปความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

ศิลปิน คนสำคัญ
              เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี, ไมเคิล แองเจโล บอตติเซลลี ,ราฟาเอล ,ติเตียน เกรกโก

    
 http://www.siamdara.com/Picture_Inter/1111101210130.jpg 
 http://movie.sanook.com/story_picture/b/11110_002.jpg

สถาปัตยกรรม

              วิหารเซนต์ปิเตอร์ และวิหารเซนต์ปอล

                  

http://3.bp.blogspot.com/-zPBIQepRD6o/T9_zJjgQ75I/AAAAAAAAAA8/XkFhBkIILbE/s1600/StPeters-Vatican-%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg
http://www.macaufunclub.com/wp-content/uploads/2010/04/T8-300x225.jpg
ประติมากรรมที่โดดเด่น

               ได้แก่ ผลงานของไมเคิล แองเจลโล คือ รูปสลักเดวิด : รูปชายหนุ่มเปลือยกาย , รูปสลักลาปิเอตา : รูปพระแม่ประครองพระเยซู

                                                       

http://www.baanjomyut.com/library/michelangelo/michelangelo.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/S4A0iFG525I/AAAAAAAAKrk/Lr-qJkeLdEg/s400/Michelangelos_David.jpg

จิตรกรรม

               • เริ่ม มีการเขียนภาพสามมิติ ( Perspective )
               • ภาพวาดที่สำคัญได้แก่ ผลงานของ
1. ไมเคิลแองเจลโล ได้แก่ ภาพ “การตัดสินครั้งสุดท้าย” ( The last judgement )
2. ลีโอนาโด ดาวินชี ได้แก่ ภาพ “โมนาลิซา ” และ “อาหารมื้อสุดท้าย” (The last supper)
3. ราฟาเอล ได้แก่ ภาพพระแม่ พระบุตรและจอห์น แบบติสต์ แสดงความรักต่อแม่ที่มีต่อบุตร เป็นภาพเหมือนจริงที่มีชีวิตจิตใจ

 

http://static.artbible.info/large/juanes_avondmaal.jpg

วรรณกรรม

1. เน้นแนวมนุษยนิยม ใช้ภาษาท้องถิ่นแทนภาษาละติน
2. วรรณกรรม สำคัญ ได้แก่
             • เจ้าผู้ครองนคร ( The prince ) ของ นิโคไล มาเคียเวลลี บรรยายถึงศิลปะการปกครองของเจ้านคร
             • Utopia ของ โทมัสมอร์ กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ปราศจากความเลวร้าย
             • คัมภีร์ ไบเบิลใหม่ของ อีรัสมุส แห่งรอตเตอร์ดัม
             • บทละครของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ ได้แก่ โรมีโอและจูเลียต เวนิสวาณิช คิงเลียร์ แมคเบท ฝันคืนกลางฤดูร้อน เป็นต้น ซึ่งบทละครเหล่านี้จะ                  

               สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ อุปนิสัย และการตัดสินใจของมนุษย์ในภาวการณ์ต่างๆกัน

;
http://1.bp.blogspot.com/-kHUDq9bicus/UDSBPkkwYCI/AAAAAAAAFYA/fqXMRX1YXzY/s1600/webmachmansfieldhbfc0226500438.jpg

นักวิทยาศาสตร์

 • โคเพอร์นิคัส - โปแลนด์ ค.ศ. 1473-1543 อธิบายเรื่องสุริยะจักรวาล
 • กาลิเลโอ - อิตาลี ค.ศ.1564-1642 ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ ทำให้มองเห็นผิวดวงจันทร์
 • ไอแซก นิวตัน - อังกฤษ ค.ศ.1642-1727 ค้นพบแรงดึงดูดของจักรวาล แรงโน้มถ่วงของโลก

                                                  

http://3.bp.blogspot.com/_1APTMwkzNsw/Ss62_xD3HuI/AAAAAAAAAZ0/afhLvnuRv6w/s400/ka.jpg
http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/sci/astronomy/astro/225px-GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg
 

แหล่งอ้างอิง
 http://social-ave.blogspot.com/2010/03/blog-post_1680.html
http://www.baanjomyut.com/library/human_civilization/06.html
https://social.mwit.ac.th/files/55_1_doc_30105_5.pdf
http://www.thaigoodview.com/node/157272

<< Go Back