<< Go Back 

รีโมท(รีโมต)(Remote Control) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ใช้ทำหน้าที่สั่งงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆจากระยะไกล อาจจะห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมเพียงเล็กน้อยเช่น ภายในระยะ1-30 เมตรหรือรีโมทบางตัวสามารถ สั่งงานได้ไกลเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ตัวรีโมตจะสั่งงานได้ต้องประกอบด้วย 2 สิ่งคือ รหัสและตัวส่งสัญญาณรหัสออกไป
1.รหัส(code)จะเป็นสัญญาณแบบดิจิตอล ซึ่งจะส่งออกไปได้ต้องมีพาตัวออกไปหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆให้นึกถึงการรับส่งวิทยุ ตัวรหัสหมายถึงรายการต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาเช่น เราเปิดวิทยุรับฟังรายการจากวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ถวามถี่92.5 MHz หากเราฟังคลื่นนี้ทั้งวันไม่หมุนความถี่อื่น เลยเราจะพบว่าแต่ละช่วงเวลารายการวิทยุจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรูปแบบที่ทางสถานีต้องการนำเสนอจะมีทั้งเพลง ข่าวสาร สารคดี ฯลฯ
2.ตัวพาสัญญาณออกไป(Carrier) เป็นสื่อกลาหรือตัวเชื่อมพารหัสออกไปสู่ตัวรับเพื่อถอดรหัสและใช้รหัสที่ถอดได้ไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือหากเป็นเครื่องรับวิทยุก็คือ เสียงที่เราได้ยินออกมาจากลำโพงนั่นเอง
ตัวพาสัญญาณ ในปัจจุบันพบอยู่ใน 3 ลักษณะคือ

2.1 แบบใช้สายนำสัญญาณ วิธีนี้ใช้ส่งรหัสผ่านสายตัวนำหรือนำสัญญาณโดยตรง

2.2 แบบใช้แสงเป็นตัวพาไป วิธีนี้ใช้ในการส่งรหัสเข้ากับแสง อาจจะเป็นแสงที่ตาเรามองเห็นเช่น การสื่อสารผ่านใยแก้วหรือแสงที่ตาเรามอง ไม่เห็นคือแสงอินฟราเรด(infrared)เช่น รีโมตทีวี

2.3 แบบใช้คลื่นวิทยุเป็นตัวพาไป วิธีนี้ใช้ในการผสมรหัสเข้ากับความถี่วิทยุเช่น สถานีวิทยุ ทั้งแบบเอเอ็ม (AM) และเอฟเอ็ม (FM)การส่งโทรทัศน์ รีโมตควบคุมการเปิดปิดประตูไฟฟ้าทั้งบ้านและรถยนต์รีโมตที่ควบคุมของเล่นที่ใช้คลื่นวิทยุ เป็นต้นเฉพาะการส่งด้วยคลื่นวิทยุ เมื่อเราจะรับสัญญาณเราจะต้องปรับเครื่องรับของเราให้ความถี่ตรงกับความถี่ที่เครื่องส่ง ส่องออกออกมาด้วย เช่นหากเราต้องการรับฟังวิทยุจากกรมประชาสัมพันธ์เราต้องปรับความถี่เครื่องรับวิทยุเราไปที่92.5MHzจึงจะรับฟังได้หากเราปรับความถี่ไปที่ 102MHz จะกลายเป็นรับฟังรายการของสถานีอื่นไปไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์

สรุปการส่งรหัสรีโมตโดยใช้คลื่นวิทยุจะสั่งงานได้ต้องมีเงื่อนไขอยู่ 2 อย่างคือ
                ข้อแรกความถี่ของคลื่นวิทยุที่รับส่งต้องมีความถี่เดียวกัน
                ข้อสองรหัสที่ส่งออกและที่รับได้ต้องตรงกันหากอย่างใด้อย่างหนึ่งการสั่งการด้วยรีโมตจะทำไม่ได้

ที่มาของภาพ : http://www.buscape.com.br/controle-remoto--magnavox.html

    << Go Back